Rapporter, artiklar och böcker

De tidningar jag skrivit i sedan 2006 är Svenska Dagbladet, Akademikern, Akademikerförbundet SSR:s tidning, Skolvärlden, tidningen Arbetsmarknaden, Lag & Avtal, ST Press, Officerstidningen, TCO-tidningen, Arbetsvärlden, På Jobbet , Fokus, Civilingenjören och Baltic Worlds, främst analyser och krönikor. Återkommande skriver jag krönikor i Dagens Arena.

2020

Facklig höst i Europa, Tuffa utmaningar från höger och färre medlemmar, medförfattare Tommy Öberg, Arena Idé

Fack i förändring, vad ligger bakom nedgången i fackligt medlemsskap, Futurion

2019:

Poddsamtal om svenska modellen, Futurion

Rapport om lönediskriminering i Sverige och på Island, Akadmikerförbundet SSR

Deltagande i antologi om Forenas historia, Arena

2018:

Rapport om Elektrikerförbundets arbete med att få in fler kvinnor i elbranschen

Intervjuserie med kvinnliga elektriker, Elektrikerförbundet

Deltagande i Hotell- och restaurangförbundets jubileumsantologi

Rapport om yrkeslärare, Worldskills Sweden AB

Rapport om politikens påverkan på partssystemet, TCO

 

2017:

Dags att göra facket starkare, rapport om facklig styrka för 6F

Programsekreterare i KL-förstudie, AFA Sjukförsäkring AB

Vem ska bestämma på lönemarknaden? Bok om industriavtalet, medförfattare Tommy Öberg

 

2016:

Ekonomisk rapport inför 6F:s avtalsrörelse

Temahäfte om demenssjukdomar i Norden, Nordens Välfärdscenter, medförfattare Bengt Rolfer

Handelns historia,  Centrum för Näringslivshistoria

Sammanfattning om Alectas historia, Centrum för Näringslivshistoria

 

 

 

 

 

bild_omslag22015:

Ledartröja eller tvångströja? Den svenska lönebildnings ansikten eller berättelsen om hur vi hamnade här, Premiss förlag, tillsammans med Tommy Öberg
http://www.premissforlag.se/bok/ledartroja-eller-tvangstroja/

 

 

 

 

2014:bild_broschyr

Ett sätt att lära för yrkeslivet, rapport om lärlingsutbildning och vilket som fungerar bäst i Sverige, Rapport för LO-förbunden Elektrikerna, Målarna och Byggnads

Samarbete på dagordningen – en bok om fack och arbetsgivares vilja att förändra handeln, Svensk Handel, Arbetsgivareföreningen KFO, LO-förbundet Handels

Rätten till ett eget hem, rapport på uppdrag av Nordens Välfärdscenter tillsammans med Bengt Rolfer

Artiklar och krönikor ibland annat Akademikern, Svenska Dagbladet och På Jobbet

 

Skärmavbild 2014-01-20 kl. 12.20.152013:

Rapporten ”Två år efter SAAB-kraschen” En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL.

 

 

 

 

 

 

Vad-far-vi-inte-veta

Bidrag i antologin ”Vad får vi inte veta? Luckor i nyhetsmediernas rapportering”, årsrapport från Stiftelsen Institutet för mediestudier

 

 

 

 

 

Skärmavbild 2014-01-20 kl. 19.41.25Rapporten ”Vågar vi åldras i Norden”? Den handlar de utmaningar som äldreomsorgen står inför i de nordiska länderna. Medförfattare Bengt Rolfer.

 

 

 

 

 

Lönekamp med förhinder ”Lönekamp med förhinder om kvinnolöner i vård och verkstad”. En bok om löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige. Medförfattare Tommy Öberg

En intervju om boken i programmet ”En bok en författare

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken: Facklig kräftgång

År 2012 skrev jag Facklig kräftgång, Rapporter från Europa, en bok om hur fackligt medlemskap utvecklas i Europa. Tommy Öberg medförfattare

 

 

 

 

 

 

Jag skrev också Kompetens, var god höj! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas. Bengt Rolfer medförfattare

 

 

 

 

Rapporten: Flytt och mera samarbeteÅr 2011 skrev jag flera rapporter om lönebildning på uppdrag av olika fackförbund, i samtliga fall var min roll självständig.

Två rapporter för sex samverkande förbund inom LO, 6F. Den första kom på våren inför 6F:s förstaavtalskonferens, Avtal 2012, dags för nästa steg. I slutet av 2011 kom rapporten Flytt och mer samverkan, dagas för tredje steget.

Våren 2011 skrev jag också en rapport åt Svenska Målareförbundet om förbundsledningens och medlemmarnas syn på ackord och tidlön, rapporten Ackord, tidlön – eller något annat.

Hösten 2011 blev också en rapport klar som jag gjorde på uppdrag av 20 Saco-förbund, Saco-P. Rapporten speglar hur förbunden ser på hur lönebildningen fungerar inom den privata sektorn.

Boken: Bakom krisens siffrorÅr 2010 presenterade jag tillsammans med arbetslivsjournalisten Gunhild Wallin en bok om finanskrisens effekter. Vår idé var att skildra finanskrisen utifrån ett kommunalt perspektiv. Kommunen vi valde var Gislaved. Boken finansierades av LO och PTK (privattjänstemannakartellen) och gavs ut på Premiss förlag.

 

 

 

Några år tidigare genomförde jag en intervjubok åt LO-förbundet Elektrikerna. Tanken var att beskriva ombudsmannajobbets utveckling och ge yngre ombudsmän en möjlighet att läsa sig till viss kunskap i ett jobb som annars väldigt mycket handlar om ”learning by doing”. Det blev tolv olika porträtt:

För Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, har jag gjort en översikt av forskningsläget när det gäller invandring. Boken ”Bortsorterad? – om invandrare och arbetsmarknad” kom ut 2008.

Varje år sedan slutet av 1990-talet gör jag och arbetsmarknadsjournalisten Tommy Öberg (min man) en uppdatering av allt som hänt inom arbetsmarknadsområdet i en bok som är riktad till gymnasieungdomar.

Jag har också varit med och producerat ett annat material som riktas mot gymnasieungdomar, första gången var 2010.