Moderator

Moderatorsuppdrag, föreläsningar och poddframträdanden är något jag gör av och till.

Uppdrag 2020

Panelsamtal om svenska modellen Bommersviksakademin, Bommersvik

Föreläsning om rapporten Facklig höst i Europa, TCO Stockholms län

Presentation av rapport om att facket tappar medlemmar, Unionen

Uppdrag 2019

Panelsamtal om svenska modellen, Bommersviksakademin

Fyra poddsamtal om svenska modellen, Futurion

Panelsamtal vid lansering av boken Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid, Institutet för Näringslivsforskning

Seminarium om parternas ansvar för jämställda löner, Akademikerförbundet SSR

Uppdrag 2018

Penningpolitik och svensk lönebildning, Riksbankskommittén

Föreläsning om lönebildning, Arena Idé

Föredrag om politikens påverkan på svenska modellen, TCO

Deltagande i seminarium om arbetsmarknadspolitik, Arena

Samtal om svenska modellen, Futurion

Deltagande i konferens om svenska modellen, Ledarna

Föreläsning om svenska modellen, LO

Fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet, Diskrimineringsombudsmannens seminarium på MR-dagarna

Uppdrag 2017

Panelsamtal om  den svenska modellen vid Bommersviksakademin, Bommersvik

Samtal om ST:s eventuella namnbyte, Fackförbundet ST

Hur ska LO:s långsiktiga mål uppnås? Handelsanställdas förbund

Lönebildningen i Sverige, industriavtalet om 20 år, Facken inom industrin

Uppdrag 2017

Kommentar i Sveriges radio om avtalsrörelsen

Arbetet i framtiden, framtidsminister Kristina Perssons analysgrupp, slutkonferens

Föredrag om svenska modellen, Vårdförbundet

Ger låga löner högre sysselsättning? TCO

Föredrag om boken Ledartröja eller Tvångströja, TCO

Sakligt motiverade löner och koppling till kön, Diskrimineringsombudsmannens seminarium vid MR-dagarna

Deltagande i panelsamtal, ”Konflikten om mervärdet”, LO-distriktet i Stockholms län

MODERATORSUPPDRAG 2015 >

 • Hearing om dödsolyckor på arbetsplatser, LO-förbunden Byggnads och IF Metall
 • Hur fungerar nya trygghetsavtalet? seminarium arrangerat av Trygghetsstiftelsen
 • Hur många arbetar heltid i kommunerna? Sveriges Kommuner och Landsting
 • Gör plats för proffsen – en annan hemtjänst är möjlig, Kommunal
 • Hur fungerar nya omställningsavtalen? Trygghetsstiftelsen
 • Almedalen:
 • Jämställda löner – den svenska modellens dilemma, Akademikerförbundet SSR
 • Unga som varken arbetar eller studerar – vad vet och vad gör vi? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Ungas skuldbörda ökar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Så klarar vi den strategiska kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn, Omställningsfonden
 • Vi ska alla växla karriär i framtidens arbetsliv – men hur? Omställningsfonden, TRR Trygghetsrådet, Tryghetsrådet TRS, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden TSL
 • Hur skapar vi en lönebildning för rättvisa löner och full sysselsättning?
 • MODERATORSUPPDRAG 2014 >
 • Facket i Europa, heldagskonferens arrangerade av Fackförbundet ST
 • Utbildning och arbetsmarknad för unga – ett nordiskt perspektiv, Norden i Fokus
 • Två år efter nedläggningen av SAAB, hur har det gått och vad händer nu? IF Metall och Akademikerförbundet SSR, Trollhättan
 • Heldagskonferens om sysselsättning och lönebildning, LO
 • Har arbetslinjen blivit en bidragslinje? TCO
 • Bryta ny mark, seminarium om stabiliseringsavtalet, Medlingsinstitutet
 • EFS-projekt om jämställdhet, IF Metall
 • Vilken väg tar svensk lönebildning?, Medlingsinstitutet:
  Titta på seminariet på SvT/Play:
  http://www.svtplay.se/klipp/2448123/vilken-vag-tar-svensk-lonebildning-del-1

  http://www.svtplay.se/klipp/2448129/vilken-vag-tar-svensk-lonebildning-del-2

 • Hur blev 6F samarbetet? Debatt arrangerad av 6F

MODERATORSUPPDRAG 2013 >

MODERATORSUPPDRAG 2012 >

 • Hur ser svensken på Norden? Norden i Fokus
 • Ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden, Konjunkturinstitutet
 • Kollektivavtalets andra vår, Akademikerförbundet SSR
 • TRS stöd till uppsagda på grund av ohälsa,Trygghetsrådet TRS
 • Vem tar hand om kompetensutvecklingen i framtiden? Trygghetsrådet TRS
 • Är jämställda löner ett hot mot den svenska modellen?, Akademikerförbundet SSR
 • Är barnfattigdom egentligen mammafattigdom? Akademikerförbundet SSR
 • Lärlingsprovanställning – en väg för unga att etablera sig på arbetsmarknaden Regeringskansliet

LO 1900-talet och ett nytt millenium, LO

MODERATORSUPPDRAG 2011 >

 • Den tudelade välfärdsstaten, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
 • Hur fungerar kompletterande aktörer,? LO

STOCKHOLM

 • Ombudsmannadag för privatanställda akademiker inom privat sektor, Saco-P
 • Hur klara framtida kriser och framtida kompetenskrav?, A&O Europeiska Socialfonden
 • ”Trick or treat” – A comparison of European job strategies during the crisis, Freidrich Ebert Stiftung Stockholm
 • Trygghet i förändring, heldagskonferens om hur arbetarrörelsen skapar full sysselsättning, LO-förbund
 • Debatt bland socialförsäkringsutredningens ledamöter om utredningen, Socialförsäkringsklubben
 • Är välfärdsteknologi lösningen på åldrande befolkning i Norden, Norden i Fokus, Nordiska Ministerrådet
 • Om förutsättningarna för rätt matchning, Matchning Södertörn, Europeiska Socialfonden
 • Arbetsmarknadspolitisk workshop, Nordens Välfärdscenter

ALMEDALEN, GOTLAND

 • ”Välfärdsteknologi lösningen på morgondagens välfärd”, Nordens Välfärdscenter
 • Chef med makt eller vanmakt?, Svensk Chefsförening
 • Hur blir det med FAS3?, If Metall och Akademikerförbundet SSR
 • Brukarmedverkan och välfärdsteknologi, Nordens Välfärdscenter och Finlands Ambassad
 • Kompletterande aktörer i arbetsmarknadspolitiken, LO

MODERATORSUPPDRAG 2010 > 

Stockholm

 • A-kassans framtid, Socialförsäkringsklubben
 • A-kassans framtid, LO
 • Föredrag om a-kassan, Arbetslöshetskassornas Samorganisation
 • Vägar från sjukförsäkring till arbete, Svenskt Näringsliv
 • Konferens om socialförsäkringsutredningens uppdrag, LO
 • Svensk arbetsrätt – vem bryr sig?, Teknikföretagen
 • Var går gränserna för umgänge mellan politiker och näringsliv?, Sällskapet Politik och Näringsliv
 • Konferens om socialförsäkringsutredningen, LO

ALMEDALEN, GOTLAND

 • Reptricket – om arbetsmarknadspolitiken, Akademikerförbundet SSR

MODERATORSUPPDRAG 2009 >

STOCKHOLM

 • ”Har kundägda företag en framtid?”, LO
 • Konferens om kvinnors löner, 8:e mars, Kommunal
 • Vilka förändringar behövs i a-kassan, Arbetslöshetskorganisationernas Samorganisation
 • EU och arbetsrätten, Europadagen 9 maj, Svenskt Näringsliv
 • A-kassans framtid, SKTF
 • ”Jämställda löner och avtalsrörelsen”, Kommunal
 • Utfrågning av LO-förbund som bildar 6F, Seko
 • High Level Conference, Saco
 • Arbetskraftsinvandring och immigrationspolitik, Sieps

 

MODERATORSUPPDRAG 2008 >

STOCKHOLM

 • Är ett nytt huvudavtal möjligt?, Svenskt Näringsliv, Ptk, LO
 • Nordens arbetsmarknad, Norden i Fokus
 • Vad blir effekterna av Laval?, Europaparlamentets kontor i Sverige
 • Decent Work diskussion, LO
 • Framtidens lönebildning, Unionen
 • Välfärdens framtid, Akademikerförbundet SSR
 • Ordning och reda på arbetsmarknaden, LO
 • Medarbetaravtalens framtid, Sveriges Byggindustrier
 • Kommunerna och lönebildningen, Sveriges Kommuner och Landsting

ALMEDALEN, GOTLAND

 • Världens bästa socialtjänst?, Akademikerförbundet SSR
 • Hur blir det med anställningstryggheten? Svenska Journalistförbundet
 • Vad är ett värdigt liv?, IF Metall, Akademikerförbundet SSR
 • Hur uppnås jämställda löner?, IF Metall, Handels
 • Integration mellan industri och tjänstessektor, Unionen