Moderator

Att vara moderator är att vara journalist i realtid. För mig är ett av journalistjobbets viktigaste uppdrag att de jag talar med ska få fram sina bästa argument. Ett annat viktigt uppdrag är folkbildning och som moderator kombinerar man båda. Om det hela sker med pålästa frågor men samtidigt en nypa gott humör brukar det bli lyckat. Jag modererar på svenska och engelska.

OMDÖMEN FRÅN NÅGRA SOM ANLITAT MIG

”Anna kan konsten att på ett inspirerande sätt sammanfatta fakta och åsikter, även när det rör sig om komplexa ämnen. För mig som arrangör har hon utgjort ett stort stöd i planeringen och utformningen av arrangemangen. Den som anlitar Anna kan räkna med att få en påläst, engagerad och noggrann moderator.”

Helena Lagercrantz
Kommunikationsansvarig Nordens Välfärdscenter, Nordiska Ministerrådet

”Anna är alltid mycket väl påläst. Hennes gedigna förberedelsearbete och avslappnade sätt att moderera bidrar till trevliga och meningsfulla seminarier!”

Sofia Bergström
Ansvarig för socialförsäkringsfrågor vid svenskt Näringsliv

”Anna Öberg är en mycket pålitlig moderator. Väldigt kunnig i arbetsmarknadsfrågor och påläst i samhällspolitiken. Hon gör ett toppenjobb som moderator. Jag är dessutom trygg när man anlitar Anna för hon gör ett ordentligt förberedelsearbete med deltagarna i seminarierna och lägger dessutom upp panelens arbete så det blir riktigt spännande och driv i diskussionerna.”

Stina Andersson
Press- och kommunikationschef för Akademikerförbundet SSR

”Anna har en djup och unik kunskap i arbetsmarknadsfrågor och är också en skicklig driven journalist. Det har för oss varit en självklarhet att engagera henne i såväl rapportskrivande som moderatoruppdrag inom detta område”

Jonas Pettersson
Kommunikationschef, SEKO

MODERATORSUPPDRAG 2015 >

 • Hearing om dödsolyckor på arbetsplatser, LO-förbunden Byggnads och IF Metall
 • Hur fungerar nya trygghetsavtalet? seminarium arrangerat av Trygghetsstiftelsen
 • Hur många arbetar heltid i kommunerna? Sveriges Kommuner och Landsting
 • Gör plats för proffsen – en annan hemtjänst är möjlig, Kommunal
 • Hur fungerar nya omställningsavtalen? Trygghetsstiftelsen
 • Almedalen:
 • Jämställda löner – den svenska modellens dilemma, Akademikerförbundet SSR
 • Unga som varken arbetar eller studerar – vad vet och vad gör vi? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Ungas skuldbörda ökar, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Så klarar vi den strategiska kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn, Omställningsfonden
 • Vi ska alla växla karriär i framtidens arbetsliv – men hur? Omställningsfonden, TRR Trygghetsrådet, Tryghetsrådet TRS, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden TSL
 • Hur skapar vi en lönebildning för rättvisa löner och full sysselsättning? LO

MODERATORSUPPDRAG 2014 >

 • Facket i Europa, heldagskonferens arrangerade av Fackförbundet ST
 • Utbildning och arbetsmarknad för unga – ett nordiskt perspektiv, Norden i Fokus
 • Två år efter nedläggningen av SAAB, hur har det gått och vad händer nu? IF Metall och Akademikerförbundet SSR, Trollhättan
 • Heldagskonferens om sysselsättning och lönebildning, LO
 • Har arbetslinjen blivit en bidragslinje? TCO
 • Bryta ny mark, seminarium om stabiliseringsavtalet, Medlingsinstitutet
 • EFS-projekt om jämställdhet, IF Metall
 • Vilken väg tar svensk lönebildning?, Medlingsinstitutet:
  Titta på seminariet på SvT/Play:
  http://www.svtplay.se/klipp/2448123/vilken-vag-tar-svensk-lonebildning-del-1

  http://www.svtplay.se/klipp/2448129/vilken-vag-tar-svensk-lonebildning-del-2

 • Hur blev 6F samarbetet? Debatt arrangerad av 6F

MODERATORSUPPDRAG 2013 >

MODERATORSUPPDRAG 2012 >

 • Hur ser svensken på Norden? Norden i Fokus
 • Ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden, Konjunkturinstitutet
 • Kollektivavtalets andra vår, Akademikerförbundet SSR
 • TRS stöd till uppsagda på grund av ohälsa,Trygghetsrådet TRS
 • Vem tar hand om kompetensutvecklingen i framtiden? Trygghetsrådet TRS
 • Är jämställda löner ett hot mot den svenska modellen?, Akademikerförbundet SSR
 • Är barnfattigdom egentligen mammafattigdom? Akademikerförbundet SSR
 • Lärlingsprovanställning – en väg för unga att etablera sig på arbetsmarknaden Regeringskansliet

LO 1900-talet och ett nytt millenium, LO

MODERATORSUPPDRAG 2011 >

 • Den tudelade välfärdsstaten, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
 • Hur fungerar kompletterande aktörer,? LO

STOCKHOLM

 • Ombudsmannadag för privatanställda akademiker inom privat sektor, Saco-P
 • Hur klara framtida kriser och framtida kompetenskrav?, A&O Europeiska Socialfonden
 • ”Trick or treat” – A comparison of European job strategies during the crisis, Freidrich Ebert Stiftung Stockholm
 • Trygghet i förändring, heldagskonferens om hur arbetarrörelsen skapar full sysselsättning, LO-förbund
 • Debatt bland socialförsäkringsutredningens ledamöter om utredningen, Socialförsäkringsklubben
 • Är välfärdsteknologi lösningen på åldrande befolkning i Norden, Norden i Fokus, Nordiska Ministerrådet
 • Om förutsättningarna för rätt matchning, Matchning Södertörn, Europeiska Socialfonden
 • Arbetsmarknadspolitisk workshop, Nordens Välfärdscenter

ALMEDALEN, GOTLAND

 • ”Välfärdsteknologi lösningen på morgondagens välfärd”, Nordens Välfärdscenter
 • Chef med makt eller vanmakt?, Svensk Chefsförening
 • Hur blir det med FAS3?, If Metall och Akademikerförbundet SSR
 • Brukarmedverkan och välfärdsteknologi, Nordens Välfärdscenter och Finlands Ambassad
 • Kompletterande aktörer i arbetsmarknadspolitiken, LO

MODERATORSUPPDRAG 2010 > 

Stockholm

 • A-kassans framtid, Socialförsäkringsklubben
 • A-kassans framtid, LO
 • Föredrag om a-kassan, Arbetslöshetskassornas Samorganisation
 • Vägar från sjukförsäkring till arbete, Svenskt Näringsliv
 • Konferens om socialförsäkringsutredningens uppdrag, LO
 • Svensk arbetsrätt – vem bryr sig?, Teknikföretagen
 • Var går gränserna för umgänge mellan politiker och näringsliv?, Sällskapet Politik och Näringsliv
 • Konferens om socialförsäkringsutredningen, LO

ALMEDALEN, GOTLAND

 • Reptricket – om arbetsmarknadspolitiken, Akademikerförbundet SSR

MODERATORSUPPDRAG 2009 >

STOCKHOLM

 • ”Har kundägda företag en framtid?”, LO
 • Konferens om kvinnors löner, 8:e mars, Kommunal
 • Vilka förändringar behövs i a-kassan, Arbetslöshetskorganisationernas Samorganisation
 • EU och arbetsrätten, Europadagen 9 maj, Svenskt Näringsliv
 • A-kassans framtid, SKTF
 • ”Jämställda löner och avtalsrörelsen”, Kommunal
 • Utfrågning av LO-förbund som bildar 6F, Seko
 • High Level Conference, Saco
 • Arbetskraftsinvandring och immigrationspolitik, Sieps

 

MODERATORSUPPDRAG 2008 >

STOCKHOLM

 • Är ett nytt huvudavtal möjligt?, Svenskt Näringsliv, Ptk, LO
 • Nordens arbetsmarknad, Norden i Fokus
 • Vad blir effekterna av Laval?, Europaparlamentets kontor i Sverige
 • Decent Work diskussion, LO
 • Framtidens lönebildning, Unionen
 • Välfärdens framtid, Akademikerförbundet SSR
 • Ordning och reda på arbetsmarknaden, LO
 • Medarbetaravtalens framtid, Sveriges Byggindustrier
 • Kommunerna och lönebildningen, Sveriges Kommuner och Landsting

ALMEDALEN, GOTLAND

 • Världens bästa socialtjänst?, Akademikerförbundet SSR
 • Hur blir det med anställningstryggheten? Svenska Journalistförbundet
 • Vad är ett värdigt liv?, IF Metall, Akademikerförbundet SSR
 • Hur uppnås jämställda löner?, IF Metall, Handels
 • Integration mellan industri och tjänstessektor, Unionen